1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Privacyverklaring
Print Friendly, PDF & Email

Privacyverklaring

FlexWhere is een product van Dutchview information technology B.V. Dutchview ontwikkelt en verkoopt innovatieve softwareproducten die organisaties en de mensen daarin helpen om slimmer, eenvoudiger en plezieriger te werken. Dutchview is gevestigd aan Leeuwenbrug 97 in Deventer. Het postadres van de organisatie is Pastoor Petersstraat 81, 7462 MX in Rijssen.

Persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van (medewerkers van) onze klanten en van bezoekers aan onze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten de privacy van betrokkenen zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

FlexWhere wordt als SAAS (software as a service) oplossing beschikbaar gesteld aan klantorganisaties voor de ondersteuning van flexibel werken. Voor enkele functies in FlexWhere, onder meer voor het vinden van collega’s, is het nodig om persoonsgegevens te gebruiken in het systeem. De klantorganisatie beslist om welke gegevens het gaat en levert deze gegevens aan. In FlexWhere worden deze gegevens normaal gesproken 24 uur vastgehouden en gebruikt. Na 24 uur wordt door de klantorganisatie een nieuw actueel bestand aangeleverd. In FlexWhere zelf worden geen op persoon herleidbare gegevens opgeslagen. De verantwoordelijkheden van de klantorganisatie en van Interactive Blueprints bij deze werkwijze, zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die wij met elke klantorganisatie afsluiten.

Als de website van FlexWhere wordt bezocht worden, net als bij elke website, IP-adressen van de bezoekers verzameld. De IP-adressen worden opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Ook worden op de website cookies verzameld, lees hierover meer in onze cookieverklaring. Als bij het invullen van een formulier op deze website vragen worden gesteld of een verzoek om informatie of een demonstratie wordt gedaan, wordt gevraagd om een aantal gegevens in te voeren. Deze gegevens worden gebruikt om de vragen te beantwoorden en/of om contact op te nemen over de gewenste informatie of demonstratie. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Websites van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te raadplegen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw rechten

U heeft veel rechten als het gaat om het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u in een organisatie werkt, waar FlexWhere wordt gebruikt, dient u met vragen over die rechten of met de wens om rechten uit te oefenen aan te kloppen bij die organisatie.

Met betrekking tot deze website wijzen wij u erop dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens, die door ons worden gebruikt, in te zien. Dat kan na een schriftelijk of elektronisch verzoek. U heeft tevens het recht om ons te verzoeken de gegevens te wijzigen, te verwijderen of over te dragen aan een derde.

Wijzigen privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze verklaring iedere keer te lezen als u gebruik maakt van deze website.