Managementinformatie en bezettingsgraad analyseren

Optimaal gebruik van werkruimtes kan alleen bij voldoende kennis van het gebruik. FlexWhere genereert daarom compleet geanonimiseerde statistieken met waardevolle managementinformatie over het gebruik van werkplekken en de reservering van vergaderruimtes. Indien er interesse is in de daadwerkelijke bezetting van vergaderruimtes, dan bieden sensoren de oplossing. Met deze gegevens kunnen bewuste keuzes worden gemaakt met betrekking tot huisvesting. Uiteraard is voor het inzien van deze informatie specifieke authentificatie vereist, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen toegang tot de managementinformatie en toegang tot de beheerfuncties die zelfstandig wijzigingen in de plattegrond kan doorvoeren.

Via een touchscreen een vrije vergaderruimte reserveren

Vanaf je desktop nieuwe flexwerkplekken toevoegen

via je tablet grafieken inzien met de bezettingsgraad van werkplekken, vergaderruimtes, verdiepingen en kantoorgebouwen

Via een smartphone een beschikbare werkplek vinden

  • Actuele en historische bezettingsinformatie
  • Op gebouw-, ruimte- en werkplekniveau
  • Niet op persoon herleidbare gegevens
  • Toegang tot exporten en rapportages
  • Voeg toe, verplaats of verwijder werkplekken
  • Leg informatie vast over werkplekken en apparatuur
  • Zoek informatie over werkplekken en apparatuur
  • Specifieke authentificatie vereist

1. Bezettingsgraad meten en analyseren

Welke werkplekken worden veel gebruikt? Welke verdiepingen worden op welke tijdsstippen weinig gebruikt? FlexWhere geeft inzicht in de werkplekbezetting en de daadwerkelijke bezetting, ofwel no-shows, van vergaderruimtes. De gegevens zijn absoluut niet op persoon herleidbaar. De gewenste informatie kan achterhaald worden door te selecteren op periode en het gewenste gebouw, de verdieping, vergaderruimte of werkplek. Hiervan kunnen exporten en rapporten gemaakt worden.

Bezettingsgraadmeting per verdieping en per dag analyseren
Een heatmap van de bezettingsgraad van werkplekken en werkruimtes

2. Werkplekken beheren

In FlexWhere kan de beheerder zelf via een SVG editor werkplekken toevoegen, verplaatsen of verwijderen. De bestemming van een werkruimte kan daardoor eenvoudig aangepast worden, wanneer er huisvestingsbeslissingen genomen worden naar aanleiding van de verkregen managementinformatie.

Op basis van een analyse het aantal werkplekken beheren en huisvestingsbeslissingen nemen

“Wij bieden inzicht bij het maken van gedragen keuzes”